Kto mieszka w podziemiach

Na první pohled biologicky chudé prostředí dolu skrývá překvapivě čilý podzemní život. Již v době těžby kolonizují doly různé druhy organizmů, po opuštění dolů horníky se stávají trvalým či přechodným obydlím pro celou řadu živočichů a rostlin.
Vlhko, zbytky výdřev a pražců poskytují ideální prostředí pro výskyt hub. V dole se vyskytuje např. hnojník, dřevnatka nebo šupinovka. Z volně uloženého dřeva u paty komínu se po stěnách rozrůstá podhoubí václavky (obr. č. 2), které je následně překrýváno kalcitovými povlaky. Na mnoha místech je patrné, že částečně fosilizovaná václavka stále roste.

václavka hlíznatá

Přítomnost vody ve Flascharově dole zajišťuje životodárné podmínky pro některé druhy obojživelníků, nejčastěji se jedná o žáby. Zejména v jarních měsících je pozorován skokan hnědý. Nejčetnějšími obyvateli dolu jsou různé druhy bezobratlých - pavouci, motýli, dvoukřídlý hmyz (komáři) a měkkýši.

V zimních měsících se v dole vyskytují zejména savci z řádu letounů, zastoupeni netopýry a vrápenci. U nás žijící netopýři se živí převážně různými druhy hmyzu, ale také pavouky, sekáči nebo stonožkami. Tato potrava je v zimě téměř nedostupná, proto část našich netopýrů odlétá na jih jako ptáci. Ale většina se přizpůsobila a tráví zimu pravým zimním spánkem neboli hibernací. Podzemní úkryty využívá k hibernaci jen asi polovina v ČR žijících druhů. Ostatní se ukrývají do dutin ve stromech, do lidských staveb nebo skalních štěrbin. V lokalitě Nový Svět, na naučné stezce, v okolí oderských dolů a přímo v dolech bylo pozorováno 8 druhů letounů z 27 žijících v České republice.

Flascharův důl je od roku 2020 zapojen do projektu České společnosti pro ochranu netopýrů „Skrytý život v památkách – výpravy za tajemstvím létajících savců". Jeho cílem je zlepšit ochranu netopýrů žijících v blízkosti člověka, zejména druhů vázaných na úkryty v budovách. Veřejnost je v rámci projektu seznamována s problematikou ochrany letounů formou tzv. netopýří turistiky. Na webu napude.sousednetopyr.cz se nachází interaktivní mapa, poutavé články o hradech, zámcích, klášterech, jeskyních či štolách a jejich okřídlených obyvatelích, netopýří deník, zábavné pracovní listy pro děti a mnoho dalšího.

Kopalnia Flaschara dzisiaj

Kopalnią Flaschara nazywamy dzisiaj dwupoziomowe wyrobisko górnicze w lokalizacji Nový Svět koło Oder. Górne piętro kopalni, zwane na historycznych mapach „sztolnia Johann" jest starsze, a duża część wyeksploatowanych komór jest już zawalona.

Dolne piętro kopalni, zwane „sztolnia Hortensja" od imienia żony Karla Flaschara, jest zachowane w prawie nietkniętym stanie. Poziomy kopalni są połączone 18 metrowym kominem wentylacyjnym.

Trasa turystyczna rozpoczyna się w sztolni Hortensja i prowadzi 200 metrowym korytarzem do komory wydobywczej. W tej komorze znajduje się jedna z największych geologicznych ciekawostek Kopalni Flaschara, częściowo wydobyta żyła łupka. Podczas wydobycia odkryto czoło złoża, ściany komory odtwarzają jego wygięcie, co umożliwia obserwowanie fałdu skały nie tylko w przekroju, ale i wzdłuż żyły, która przecina całą komorę.

300m

okruh

90min

dobrodružství