Trasa zwiedzania

Turystyczna trasa zwiedzania Kopalni Flaschara ma długość około 400 m udostępnionych chodników, kilka komór i trasę wyciągową zainstalowaną w kominie łączącym o wysokości 20 m. Zaraz za portalem wejściowym zamykanym bramą dębową znajduje się mały ołtarzyk z rzeźbą św. Barbary. Tędy górnicy wchodzili do podziemi i prosili św. Barbórkę o ochronę. Górniczy korytarz prowadzi nas do małej komory znajdującej się w żyle łupka, występującej pod kątem 45° stopni. W tej komorze tak, jak i w dalszych miejscach kopalni, można obserwować białawe powłoki z węglanu wapnia wydostającego się z wilgotnych pęknięć w skale. Jest to rozpuszczony węglan wapnia pochodzący z żył kalcytu. Miejscami są też widoczne rdzawe powłoki, które powstały dzięki obecności limonitu (tlenku żelaza).

Dolne piętro kopalni (sztolnia Hortensja) jest zakończone imponującą wyeksploatowaną komorą. Najciekawszym elementem tej komory jest odkryte czoło złoża, które przecina ją na całej długości. Ściany i strop komory kopiują przebieg złoża i dają ciekawą możliwość obserwowania przebiegu i rozgałęziania się żyły łupka. Dla dzieci jest tu przygotowana mini ekspozycja skrzatów dyskretnie pomagających naszym górnikom w pracy.

Wzrost poziomu adrenaliny przeżywamy przy pokonywaniu trasy wyciągowej po 4 skośnych drabinach wyposażonych w ochronne kosze. Każdy ze zwiedzających musi wziąć pod uwagę swoje możliwości fizyczne i zdecydować, czy będzie pokonywać ten „wspinaczkowy odcinek“, czy też woli wrócić z powrotem przez sztolnię Hortensji.

Górny poziom kopalni oferuje turyście obraz starannie poukładanych murków oporowych i sklepionych korytarzy. Można tu zauważyć chodniki z łukami gotyckimi i romańskimi.

Kopalnia Flaschara dzisiaj

Kopalnią Flaschara nazywamy dzisiaj dwupoziomowe wyrobisko górnicze w lokalizacji Nový Svět koło Oder. Górne piętro kopalni, zwane na historycznych mapach „sztolnia Johann" jest starsze, a duża część wyeksploatowanych komór jest już zawalona.

Dolne piętro kopalni, zwane „sztolnia Hortensja" od imienia żony Karla Flaschara, jest zachowane w prawie nietkniętym stanie. Poziomy kopalni są połączone 18 metrowym kominem wentylacyjnym.

Trasa turystyczna rozpoczyna się w sztolni Hortensja i prowadzi 200 metrowym korytarzem do komory wydobywczej. W tej komorze znajduje się jedna z największych geologicznych ciekawostek Kopalni Flaschara, częściowo wydobyta żyła łupka. Podczas wydobycia odkryto czoło złoża, ściany komory odtwarzają jego wygięcie, co umożliwia obserwowanie fałdu skały nie tylko w przekroju, ale i wzdłuż żyły, która przecina całą komorę.

300m

okruh

90min

dobrodružství