Tips for an outing

Návštěvnické centrum Katovna najdeme v budově bývalé biřické jizby na rohu Okružní ulice v Odrách. První písemná zmínka o městské věznici je z roku 1556, kdy zde bydlel správce věznice – biřic. Dnes se v Katovně seznámíte s historií města Oder a městského práva, ve sklepení si můžete vyzkoušet mučírenské nástroje a dětem se jistě bude líbit nainstalovaná expozice Prutníčků, skřítků strážících podzemní poklady na Odersku.

Na objekt Katovny navazuje dvorním traktem Muzeum česko–německého porozumění, které bylo otevřeno v roce 2015. Na dobových fotografiích, dopisech, novinových článcích a dalších exponátech je prezentována dochovaná kultura a rozmanité tradice po staletí vytvářené v soužití Čechů a sudetských Němců. Pro názornost jsou v jedné místnosti muzea – „byt sudetského Němce" - nainstalovány předměty denní potřeby obyvatel Oderska před 2. světovou válkou.

Flaschar’s Mine today

The two-level mine in the Nový Svět location by Odry is now called Flaschar’s Mine. The upper level of the mine, called the “Johann Gallery” on historic maps, is the older section and most of the stopes have now now collapsed.

The lower level of the mine, called the “Hortenzie Gallery” after the wife of Karel Flaschar, has been preserved in essentially its original condition. The mine levels are connected by an 18-meter ventilation shaft.

The tour circuit begins at Hortenzie Gallery and passes though the 200 m long tunnel to the stope. One of the greatest geological points of interest at Flaschar’s Mine - a partially extracted fold - can be found in this chamber. Slate mining activities revealed the face of the fold and the walls of the chamber copy its bend, which allows visitors to view the mineral not only in cross-section, but also in the direction of the fold, which passes through the entire chamber.

300m

okruh

90min

dobrodružství