Tips for an outing

Nejvýznamnějším rodákem Oderska je bezesporu český přírodovědec německé národnosti, zakladatel genetiky a objevitel základních zákonů dědičnosti Johann Gregor Mendel. Narodil se v rodině německy mluvících drobných zemědělců v Hynčicích, dnes místní části obce Vražné. Rodný dům J. G. Mendela slouží jako návštěvnické centrum venkovského regionu Poodří, můžete si v něm prohlédnout expozici o životě a díle tohoto významného vědce a další výstavy o zdejším kraji.

Flaschar’s Mine today

The two-level mine in the Nový Svět location by Odry is now called Flaschar’s Mine. The upper level of the mine, called the “Johann Gallery” on historic maps, is the older section and most of the stopes have now now collapsed.

The lower level of the mine, called the “Hortenzie Gallery” after the wife of Karel Flaschar, has been preserved in essentially its original condition. The mine levels are connected by an 18-meter ventilation shaft.

The tour circuit begins at Hortenzie Gallery and passes though the 200 m long tunnel to the stope. One of the greatest geological points of interest at Flaschar’s Mine - a partially extracted fold - can be found in this chamber. Slate mining activities revealed the face of the fold and the walls of the chamber copy its bend, which allows visitors to view the mineral not only in cross-section, but also in the direction of the fold, which passes through the entire chamber.

300m

okruh

90min

dobrodružství