Who lives underground?

Na první pohled biologicky chudé prostředí dolu skrývá překvapivě čilý podzemní život. Již v době těžby kolonizují doly různé druhy organizmů, po opuštění dolů horníky se stávají trvalým či přechodným obydlím pro celou řadu živočichů a rostlin.
Vlhko, zbytky výdřev a pražců poskytují ideální prostředí pro výskyt hub. V dole se vyskytuje např. hnojník, dřevnatka nebo šupinovka. Z volně uloženého dřeva u paty komínu se po stěnách rozrůstá podhoubí václavky (obr. č. 2), které je následně překrýváno kalcitovými povlaky. Na mnoha místech je patrné, že částečně fosilizovaná václavka stále roste.

václavka hlíznatá

Přítomnost vody ve Flascharově dole zajišťuje životodárné podmínky pro některé druhy obojživelníků, nejčastěji se jedná o žáby. Zejména v jarních měsících je pozorován skokan hnědý. Nejčetnějšími obyvateli dolu jsou různé druhy bezobratlých - pavouci, motýli, dvoukřídlý hmyz (komáři) a měkkýši.

V zimních měsících se v dole vyskytují zejména savci z řádu letounů, zastoupeni netopýry a vrápenci. U nás žijící netopýři se živí převážně různými druhy hmyzu, ale také pavouky, sekáči nebo stonožkami. Tato potrava je v zimě téměř nedostupná, proto část našich netopýrů odlétá na jih jako ptáci. Ale většina se přizpůsobila a tráví zimu pravým zimním spánkem neboli hibernací. Podzemní úkryty využívá k hibernaci jen asi polovina v ČR žijících druhů. Ostatní se ukrývají do dutin ve stromech, do lidských staveb nebo skalních štěrbin. V lokalitě Nový Svět, na naučné stezce, v okolí oderských dolů a přímo v dolech bylo pozorováno 8 druhů letounů z 27 žijících v České republice.

Flascharův důl je od roku 2020 zapojen do projektu České společnosti pro ochranu netopýrů „Skrytý život v památkách – výpravy za tajemstvím létajících savců". Jeho cílem je zlepšit ochranu netopýrů žijících v blízkosti člověka, zejména druhů vázaných na úkryty v budovách. Veřejnost je v rámci projektu seznamována s problematikou ochrany letounů formou tzv. netopýří turistiky. Na webu napude.sousednetopyr.cz se nachází interaktivní mapa, poutavé články o hradech, zámcích, klášterech, jeskyních či štolách a jejich okřídlených obyvatelích, netopýří deník, zábavné pracovní listy pro děti a mnoho dalšího.

Flaschar’s Mine today

The two-level mine in the Nový Svět location by Odry is now called Flaschar’s Mine. The upper level of the mine, called the “Johann Gallery” on historic maps, is the older section and most of the stopes have now now collapsed.

The lower level of the mine, called the “Hortenzie Gallery” after the wife of Karel Flaschar, has been preserved in essentially its original condition. The mine levels are connected by an 18-meter ventilation shaft.

The tour circuit begins at Hortenzie Gallery and passes though the 200 m long tunnel to the stope. One of the greatest geological points of interest at Flaschar’s Mine - a partially extracted fold - can be found in this chamber. Slate mining activities revealed the face of the fold and the walls of the chamber copy its bend, which allows visitors to view the mineral not only in cross-section, but also in the direction of the fold, which passes through the entire chamber.

300m

okruh

90min

dobrodružství