Bewohner der Unterwelt

Na první pohled biologicky chudé prostředí dolu skrývá překvapivě čilý podzemní život. Již v době těžby kolonizují doly různé druhy organizmů, po opuštění dolů horníky se stávají trvalým či přechodným obydlím pro celou řadu živočichů a rostlin.
Vlhko, zbytky výdřev a pražců poskytují ideální prostředí pro výskyt hub. V dole se vyskytuje např. hnojník, dřevnatka nebo šupinovka. Z volně uloženého dřeva u paty komínu se po stěnách rozrůstá podhoubí václavky (obr. č. 2), které je následně překrýváno kalcitovými povlaky. Na mnoha místech je patrné, že částečně fosilizovaná václavka stále roste.

václavka hlíznatá

Přítomnost vody ve Flascharově dole zajišťuje životodárné podmínky pro některé druhy obojživelníků, nejčastěji se jedná o žáby. Zejména v jarních měsících je pozorován skokan hnědý. Nejčetnějšími obyvateli dolu jsou různé druhy bezobratlých - pavouci, motýli, dvoukřídlý hmyz (komáři) a měkkýši.

V zimních měsících se v dole vyskytují zejména savci z řádu letounů, zastoupeni netopýry a vrápenci. U nás žijící netopýři se živí převážně různými druhy hmyzu, ale také pavouky, sekáči nebo stonožkami. Tato potrava je v zimě téměř nedostupná, proto část našich netopýrů odlétá na jih jako ptáci. Ale většina se přizpůsobila a tráví zimu pravým zimním spánkem neboli hibernací. Podzemní úkryty využívá k hibernaci jen asi polovina v ČR žijících druhů. Ostatní se ukrývají do dutin ve stromech, do lidských staveb nebo skalních štěrbin. V lokalitě Nový Svět, na naučné stezce, v okolí oderských dolů a přímo v dolech bylo pozorováno 8 druhů letounů z 27 žijících v České republice.

Flascharův důl je od roku 2020 zapojen do projektu České společnosti pro ochranu netopýrů „Skrytý život v památkách – výpravy za tajemstvím létajících savců". Jeho cílem je zlepšit ochranu netopýrů žijících v blízkosti člověka, zejména druhů vázaných na úkryty v budovách. Veřejnost je v rámci projektu seznamována s problematikou ochrany letounů formou tzv. netopýří turistiky. Na webu napude.sousednetopyr.cz se nachází interaktivní mapa, poutavé články o hradech, zámcích, klášterech, jeskyních či štolách a jejich okřídlených obyvatelích, netopýří deník, zábavné pracovní listy pro děti a mnoho dalšího.

Die Flaschar-Grube heute

Als Flaschar-Grube wird heute das zweistöckige Bergwerk in der Lokalität Nový Svět (Neue Welt) bei Odry (Odrau) bezeichnet. Der obere Grubenstock, der in den historischen Karten als „štola Johann“ (Johann-Stollen) bezeichnet wird, ist älter und ein großer Teil der ausgebeuteten Kammern ist bereits eingestürzt.

Der untere Grubenstock, der nach Karel Flaschars Gattin „Hortensien-Stollen“ genannt wird, ist in fast unantastbarem Zustand erhalten geblieben. Die Stöcke der Grube sind durch einen 18 Meter langen Lüftungsschacht verbunden.

Die Besichtigungsroute beginnt im Hortensien-Stollen und führt durch eine 200 Meter lange Aufschlussstrecke in die Förderkammer. In dieser Kammer befindet sich eine der größten geologischen Attraktionen der Flaschar-Grube, eine teilweise ausgebeutete Falte. Durch den Schieferabbau ist die Faltenstirn freigelegt worden, die Wände der Kammer kopieren ihre Biegung, wodurch ermöglicht wird, das Gestein nicht nur im Schnitt, sondern auch in Richtung der Biegung der Falte, die sich durch die gesamte Kammer zieht, zu beobachten.

300m

okruh

90min

dobrodružství