Tipy na výlet

Návštěvnické centrum Katovna najdeme v budově bývalé biřické jizby na rohu Okružní ulice v Odrách. První písemná zmínka o městské věznici je z roku 1556, kdy zde bydlel správce věznice – biřic. Dnes se v Katovně seznámíte s historií města Oder a městského práva, ve sklepení si můžete vyzkoušet mučírenské nástroje a dětem se jistě bude líbit nainstalovaná expozice Prutníčků, skřítků strážících podzemní poklady na Odersku.

Na objekt Katovny navazuje dvorním traktem Muzeum česko–německého porozumění, které bylo otevřeno v roce 2015. Na dobových fotografiích, dopisech, novinových článcích a dalších exponátech je prezentována dochovaná kultura a rozmanité tradice po staletí vytvářené v soužití Čechů a sudetských Němců. Pro názornost jsou v jedné místnosti muzea – „byt sudetského Němce" - nainstalovány předměty denní potřeby obyvatel Oderska před 2. světovou válkou.

Die Flaschar-Grube heute

Als Flaschar-Grube wird heute das zweistöckige Bergwerk in der Lokalität Nový Svět (Neue Welt) bei Odry (Odrau) bezeichnet. Der obere Grubenstock, der in den historischen Karten als „štola Johann“ (Johann-Stollen) bezeichnet wird, ist älter und ein großer Teil der ausgebeuteten Kammern ist bereits eingestürzt.

Der untere Grubenstock, der nach Karel Flaschars Gattin „Hortensien-Stollen“ genannt wird, ist in fast unantastbarem Zustand erhalten geblieben. Die Stöcke der Grube sind durch einen 18 Meter langen Lüftungsschacht verbunden.

Die Besichtigungsroute beginnt im Hortensien-Stollen und führt durch eine 200 Meter lange Aufschlussstrecke in die Förderkammer. In dieser Kammer befindet sich eine der größten geologischen Attraktionen der Flaschar-Grube, eine teilweise ausgebeutete Falte. Durch den Schieferabbau ist die Faltenstirn freigelegt worden, die Wände der Kammer kopieren ihre Biegung, wodurch ermöglicht wird, das Gestein nicht nur im Schnitt, sondern auch in Richtung der Biegung der Falte, die sich durch die gesamte Kammer zieht, zu beobachten.

300m

okruh

90min

dobrodružství