Kdo žije v podzemí

Na první pohled biologicky chudé prostředí dolu skrývá překvapivě čilý podzemní život. Již v době těžby kolonizují doly různé druhy organizmů, po opuštění dolů horníky se stávají trvalým či přechodným obydlím pro celou řadu živočichů a rostlin.
Vlhko, zbytky výdřev a pražců poskytují ideální prostředí pro výskyt hub. V dole se vyskytuje např. hnojník, dřevnatka nebo šupinovka. Z volně uloženého dřeva u paty komínu se po stěnách rozrůstá podhoubí václavky (obr. č. 2), které je následně překrýváno kalcitovými povlaky. Na mnoha místech je patrné, že částečně fosilizovaná václavka stále roste. 

václavka hlíznatá  

Přítomnost vody ve Flascharově dole zajišťuje životodárné podmínky pro některé druhy obojživelníků, nejčastěji se jedná o žáby. Zejména v jarních měsících je pozorován skokan hnědý. Nejčetnějšími obyvateli dolu jsou různé druhy bezobratlých - pavouci, motýli, dvoukřídlý hmyz (komáři) a měkkýši.

    

V zimních měsících se v dole vyskytují zejména savci z řádu letounů, zastoupeni netopýry a vrápenci. U nás žijící netopýři se živí převážně různými druhy hmyzu, ale také pavouky, sekáči nebo stonožkami. Tato potrava je v zimě téměř nedostupná, proto část našich netopýrů odlétá na jih jako ptáci. Ale většina se přizpůsobila a tráví zimu pravým zimním spánkem neboli hibernací. Podzemní úkryty využívá k hibernaci jen asi polovina v ČR žijících druhů. Ostatní se ukrývají do dutin ve stromech, do lidských staveb nebo skalních štěrbin. V lokalitě Nový Svět, na naučné stezce, v okolí oderských dolů a přímo v dolech bylo pozorováno 8 druhů letounů z 27 žijících v České republice.

    

Flascharův důl je od roku 2020 zapojen do projektu České společnosti pro ochranu netopýrů „Skrytý život v památkách – výpravy za tajemstvím létajících savců". Jeho cílem je zlepšit ochranu netopýrů žijících v blízkosti člověka, zejména druhů vázaných na úkryty v budovách. Veřejnost je v rámci projektu seznamována s problematikou ochrany letounů formou tzv. netopýří turistiky. Na webu napude.sousednetopyr.cz se nachází interaktivní mapa, poutavé články o hradech, zámcích, klášterech, jeskyních či štolách a jejich okřídlených obyvatelích, netopýří deník, zábavné pracovní listy pro děti a mnoho dalšího.

 

Flascharův důl dnes

Flascharovým dolem dnes nazýváme dvoupodlažní důlní dílo v lokalitě Nový Svět u Oder.

Horní etáž dolu, v historických mapách nazýváno „štola Johann" je starší a velká část vytěžených komor je již zborcena. Spodní etáž dolu, zvané „štola Hortenzie" po manželce Karla Flaschara, je dochováno v téměř netknutém stavu. Patra dolu jsou propojena 18 metrovým větracím komínem.

Prohlídkový okruh začíná ve štole Hortenzie, prochází 200 metrů dlouhou slednou chodbou do těžební komory. V této komoře se nachází jedna z největších geologických zajímavostí Flascharova dolu, částečně vytěžená vrása. Těžbou břidlice bylo odhaleno čelo vrásy, stěny komory kopírují její ohyb, což umožňuje horninu pozorovat nejen v řezu, ale také ve směru ohybu vrásy, která se prolíná celou komorou.

300m

okruh

90min

dobrodružství