Tipy na výlet

Návštěvnické centrum Katovna najdeme v budově bývalé biřické jizby na rohu Okružní ulice v Odrách. První písemná zmínka o městské věznici je z roku 1556, kdy zde bydlel správce věznice – biřic. Dnes se v Katovně seznámíte s historií města Oder a městského práva, ve sklepení si můžete vyzkoušet mučírenské nástroje a dětem se jistě bude líbit nainstalovaná expozice Prutníčků, skřítků strážících podzemní poklady na Odersku.

Na objekt Katovny navazuje dvorním traktem Muzeum česko–německého porozumění, které bylo otevřeno v roce 2015. Na dobových fotografiích, dopisech, novinových článcích a dalších exponátech je prezentována dochovaná kultura a rozmanité tradice po staletí vytvářené v soužití Čechů a sudetských Němců. Pro názornost jsou v jedné místnosti muzea – „byt sudetského Němce" - nainstalovány předměty denní potřeby obyvatel Oderska před 2. světovou válkou.

Flascharův důl dnes

Flascharovým dolem dnes nazýváme dvoupatrové důlní dílo v lokalitě Nový Svět u Oder. Horní patro dolu, v historických mapách nazýváno „štola Johann" je starší a velká část vytěžených komor je již zborcena.

Spodní patro dolu, zvané „štola Hortenzie" po manželce Karla Flaschara, je dochováno v téměř netknutém stavu. Patra dolu jsou propojena 18 metrovým větracím komínem.

Prohlídkový okruh začíná ve štole Hortenzie, prochází 200 metrů dlouhou slednou chodbou do těžební komory. V této komoře se nachází jedna z největších geologických zajímavostí Flascharova dolu, částečně vytěžená vrása. Těžbou břidlice bylo odhaleno čelo vrásy, stěny komory kopírují její ohyb, což umožňuje horninu pozorovat nejen v řezu, ale také ve směru ohybu vrásy, která se prolíná celou komorou.

300m

okruh

90min

dobrodružství