Tipy na výlet

Muzeum Oderska se nachází v budově bývalého měšťanského domu na Kostelní ulici v Odrách, vzniklo v listopadu 2010 s cílem rehabilitovat muzejnické snahy, které byly v tomto regionu živé a aktuální již v počátečních obdobích první republiky. Stálá expozice, věnovaná proměnám oderského děkanátu, prorůstá prostřednictvím barokní galerie prvním patrem domu. Ztracená duchovní tvář regionu a řemeslná zručnost našich předků je připomenuta na vystavených sakrálních předmětech. Expoziční prostory druhého patra muzea a chodby jsou využívány k pořádání autorských výstav. V muzeu se konají pravidelné přednášky, koncerty klasické hudby a projekce historických dokumentů a fotografií.

Flascharův důl dnes

Flascharovým dolem dnes nazýváme dvoupatrové důlní dílo v lokalitě Nový Svět u Oder. Horní patro dolu, v historických mapách nazýváno „štola Johann" je starší a velká část vytěžených komor je již zborcena.

Spodní patro dolu, zvané „štola Hortenzie" po manželce Karla Flaschara, je dochováno v téměř netknutém stavu. Patra dolu jsou propojena 18 metrovým větracím komínem.

Prohlídkový okruh začíná ve štole Hortenzie, prochází 200 metrů dlouhou slednou chodbou do těžební komory. V této komoře se nachází jedna z největších geologických zajímavostí Flascharova dolu, částečně vytěžená vrása. Těžbou břidlice bylo odhaleno čelo vrásy, stěny komory kopírují její ohyb, což umožňuje horninu pozorovat nejen v řezu, ale také ve směru ohybu vrásy, která se prolíná celou komorou.

300m

okruh

90min

dobrodružství