Tipy na výlet

Nejvýznamnějším rodákem Oderska je bezesporu český přírodovědec německé národnosti, zakladatel genetiky a objevitel základních zákonů dědičnosti Johann Gregor Mendel. Narodil se v rodině německy mluvících drobných zemědělců v Hynčicích, dnes místní části obce Vražné. Rodný dům J. G. Mendela slouží jako návštěvnické centrum venkovského regionu Poodří, můžete si v něm prohlédnout expozici o životě a díle tohoto významného vědce a další výstavy o zdejším kraji.

Flascharův důl dnes

Flascharovým dolem dnes nazýváme dvoupodlažní důlní dílo v lokalitě Nový Svět u Oder.

Horní etáž dolu, v historických mapách nazýváno „štola Johann" je starší a velká část vytěžených komor je již zborcena. Spodní etáž dolu, zvané „štola Hortenzie" po manželce Karla Flaschara, je dochováno v téměř netknutém stavu. Patra dolu jsou propojena 18 metrovým větracím komínem.

Prohlídkový okruh začíná ve štole Hortenzie, prochází 200 metrů dlouhou slednou chodbou do těžební komory. V této komoře se nachází jedna z největších geologických zajímavostí Flascharova dolu, částečně vytěžená vrása. Těžbou břidlice bylo odhaleno čelo vrásy, stěny komory kopírují její ohyb, což umožňuje horninu pozorovat nejen v řezu, ale také ve směru ohybu vrásy, která se prolíná celou komorou.

300m

okruh

90min

dobrodružství