Speciální prohlídky

Ve Flascharově dole jsou pravidelně vypisovány speciální prohlídky s odborníky na

  • zoologii – Život v podzemí, RNDr. Jiří Šafář
  • geologii – Geologické okénko do Flascharova dolu, RNDr. Jan Lenart, Ph.D.
  • hornictví – Těžba ve Flascharově dole, Ing. Petr Strohalm Ph.D.

Aktuální termíny pro letošní rok jsou uvedeny v rezervačním systému.

Flascharův důl dnes

Flascharovým dolem dnes nazýváme dvoupatrové důlní dílo v lokalitě Nový Svět u Oder. Horní patro dolu, v historických mapách nazýváno „štola Johann" je starší a velká část vytěžených komor je již zborcena.

Spodní patro dolu, zvané „štola Hortenzie" po manželce Karla Flaschara, je dochováno v téměř netknutém stavu. Patra dolu jsou propojena 18 metrovým větracím komínem.

Prohlídkový okruh začíná ve štole Hortenzie, prochází 200 metrů dlouhou slednou chodbou do těžební komory. V této komoře se nachází jedna z největších geologických zajímavostí Flascharova dolu, částečně vytěžená vrása. Těžbou břidlice bylo odhaleno čelo vrásy, stěny komory kopírují její ohyb, což umožňuje horninu pozorovat nejen v řezu, ale také ve směru ohybu vrásy, která se prolíná celou komorou.

300m

okruh

90min

dobrodružství