Prohlídkový okruh

Prohlídka začíná vždy v 9, v 11, ve 13 a v 15 hodin, po zakoupení rezervovaných vstupenek na pokladně, v bílém altánu u zázemí Flascharova dolu, před štolou Johann.

Prohlídkový okruh zpřístupněné části Flascharova dolu nabízí cca 300 m chodeb ve dvou štolách, několik dobývacích komor a lezní oddělení vložené do 19 m vysoké větrací šachty, která spojuje obě štoly. Do podzemí vstoupíme spodní štolou Hortenzií, jejíž portál je zajištěn dubovými vraty. Za nimi se nachází malý oltář se soškou sv. Barbory, kterou horníci při vstupu do podzemí prosili o ochranu. Sledná štola nás provede malou zkušební komorou, kde se ocitáme přímo v ložisku břidlice uloženém pod úhlem 45°. V této komoře a následně také v dalších částech dolu lze pozorovat bělavé sintrové povlaky, tvořící se na zvodněných puklinách v hornině. Jedná se o rozpuštěný uhličitan vápenatý z kalcitových žilek. Místy jsou také viditelné povlaky v rezavé barvě, a to díky příměsi limonitu (oxid železitý).

  

Spodní štola Hortenzie je zakončena impozantní vytěženou komorou. Dominantou komory je odhalené čelo vrásy, které se táhne po celé její délce. Stěny a strop komory kopírují ohyb vrásy a nabízí se zajímavá možnost pozorovat uložení a provrásnění břidlicového ložiska. Pro děti je připravena miniexpozice permoníků Šiferů, kteří tajně pomáhají našim horníkům. Autentické pracovní podmínky dotváří plameny petrolejových kahanů.

  

Adrenalinový zážitek nás čeká při zdolávání lezního oddělení tvořeného čtyřmi nakloněnými žebříky opatřenými ochrannými koši. Každý návštěvník musí zvážit své fyzické možnosti a rozhodnout se, jestli bude pokračovat dál lezním oddělením nebo se vrátí slednou štolou zpět a do horní štoly dolu přejde venkovní trasou po lesní cestě bez lezního oddělení.

  

Horní štola Johann nabízí návštěvníkům pohled na pečlivě vyskládané opěrné zdi a zaklenuté chodby. Lze tady pozorovat chodby s klenbami vyskládanými do tvaru gotického i románského oblouku. Abyste se sami přesvědčili, že práce tu byla náročná, můžete si zkusit potlačit důlní vozík. Nepříliš vhodně uložené vrstvy tady podpírají dřevěné stojky.

Flascharův důl dnes

Flascharovým dolem dnes nazýváme dvoupodlažní důlní dílo v lokalitě Nový Svět u Oder.

Horní etáž dolu, v historických mapách nazýváno „štola Johann" je starší a velká část vytěžených komor je již zborcena. Spodní etáž dolu, zvané „štola Hortenzie" po manželce Karla Flaschara, je dochováno v téměř netknutém stavu. Patra dolu jsou propojena 18 metrovým větracím komínem.

Prohlídkový okruh začíná ve štole Hortenzie, prochází 200 metrů dlouhou slednou chodbou do těžební komory. V této komoře se nachází jedna z největších geologických zajímavostí Flascharova dolu, částečně vytěžená vrása. Těžbou břidlice bylo odhaleno čelo vrásy, stěny komory kopírují její ohyb, což umožňuje horninu pozorovat nejen v řezu, ale také ve směru ohybu vrásy, která se prolíná celou komorou.

300m

okruh

90min

dobrodružství