Prohlídkový okruh

Turistický prohlídkový okruh Flascharova dolu nabízí cca 400 m zpřístupněných chodeb, několik dobývacích komor a lezní oddělení nainstalované ve 20 m vysokém spojovacím komínu. Krátce za portálem zajištěným dubovými vraty se nachází malý oltářík se soškou sv. Barbory. Tudy horníci vstupovali do podzemí a sv. Barborku požádali o ochranu. Důlní chodba nás provede malou komorou, ve které se ocitáme v ložisku břidlice uloženém pod úhlem 45° stupňů. V této komoře a následně také v dalších místech dolu, lze pozorovat bělavé sintrové povlaky, vytékající ze zvodněných puklin v hornině. Jedná se o rozpuštěný uhličitan vápenatý z kalcitových žilek. Místy jsou také viditelné povlaky v rezavé barvě, je to díky příměsi limonitu (oxid železitý).

  

Spodní patro dolu (štola Hortensie) je zakončeno impozantní vytěženou komorou. Nejzajímavějším prvkem této komory je odhalené čelo vrásy, které se prolíná celou její délkou. Stěny a strop komory kopírují ohyb vrásy a nabízí se zajímavá možnost pozorovat uložení a provrásnění břidlicového ložiska. Pro děti je připravena miniexpozice permoníků Šiferů, kteří tajně pomáhají našim horníkům.

  

Adrenalinový zážitek prožijeme při zdolávání lezního oddělení tvořeného 4 šikmými žebříky opatřenými ochrannými koši. Každý návštěvník musí zvážit své fyzické možnosti a rozhodnout se, jestli bude pokračovat dál lezním oddělením nebo se vrátí štolou Hortensie zpět a do horního patra dolu se přesune venkovní trasou bez lezního oddělení.

  

Horní patro dolu nabízí turistovi pohled na pečlivě vyskládané opěrné zdi a také klenuté chodby. Lze tady pozorovat chodby vyskládané ve tvaru gotického i románského oblouku.

Flascharův důl dnes

Flascharovým dolem dnes nazýváme dvoupatrové důlní dílo v lokalitě Nový Svět u Oder. Horní patro dolu, v historických mapách nazýváno „štola Johann" je starší a velká část vytěžených komor je již zborcena.

Spodní patro dolu, zvané „štola Hortenzie" po manželce Karla Flaschara, je dochováno v téměř netknutém stavu. Patra dolu jsou propojena 18 metrovým větracím komínem.

Prohlídkový okruh začíná ve štole Hortenzie, prochází 200 metrů dlouhou slednou chodbou do těžební komory. V této komoře se nachází jedna z největších geologických zajímavostí Flascharova dolu, částečně vytěžená vrása. Těžbou břidlice bylo odhaleno čelo vrásy, stěny komory kopírují její ohyb, což umožňuje horninu pozorovat nejen v řezu, ale také ve směru ohybu vrásy, která se prolíná celou komorou.

300m

okruh

90min

dobrodružství