Jak se k nám dostanete

Flascharův důl se nachází na Veselském kopci nedaleko města Odry. Do Oder se dostanete na kole, vlakem, autobusem nebo autem po dálnici D1, sjezd na exitu 321 u Mankovic.

 

Doporučené parkoviště č. 1

49.6618389N, 17.8279139E

Parkoviště se nachází u restaurace Dělnický dům a návštěvnického centra Katovna. Z parkoviště se vydejte pěšky Veselskou ulicí, která nabízí krásné výhledy na město Odry a Oderskou kotlinu. Vpravo před budovou Dělnického domu najdete první turistickou značku - bílý čtvereček s hornickým znakem mlátku a želízka. Tyto značky Vás přivedou až k vyhlídce Jahnův kámen. U vyhlídky se napojte na stejně značenou naučnou stezku "K Flascharovu dolu". Pokud Vás čeká prohlídka, doporučujeme se od Jahnova kamene vydat horní cestou po asfaltové silnici směrem na Veselí. Délka trasy z parkoviště k pokladně Flascharova dolu je 2,3 km. Cesta z Oder je z počátku dost náročná, musí se vystoupat 140 výškových metrů. Doporučujeme si na pěší cestu rezervovat 60 minut, to bude stačit i na přečtení textů na infotabulích naučné stezky. Cestou se nabízí krásné výhledy na město Odry.

Po prohlídce dolu se můžete spodní cestou naučné stezky vydat zpátky, stezka vede od pokladny lesem dolů ke spodní štole Hortenzii a přivede Vás opět k vyhlídce Jahnův kámen. Odtud se Veselskou ulicí dostanete zpět k parkovišti.

 

Doporučené parkoviště č. 2

49.6510456N, 17.8213906E

Odstavná plocha pro 8 osobních aut stojí na lesním pozemku vedle místní komunikace Odry – Veselí. Nachází se tady i první zastavení naučné stezky K Flascharovu dolu. Zpevněná lesní cesta Vás po rovince dovede až k Flascharovu dolu. Délka trasy je 670 m. Na cestu potřebujete přibližně 15 minut. Cestou se můžete zastavit u infotabulí naučné stezky.

Na lesní cestu od doporučeného parkoviště č. 2 k Flascharovu dolu je zákaz vjezdu motorových vozidel!

Flascharův důl dnes

Flascharovým dolem dnes nazýváme dvoupatrové důlní dílo v lokalitě Nový Svět u Oder. Horní patro dolu, v historických mapách nazýváno „štola Johann" je starší a velká část vytěžených komor je již zborcena.

Spodní patro dolu, zvané „štola Hortenzie" po manželce Karla Flaschara, je dochováno v téměř netknutém stavu. Patra dolu jsou propojena 18 metrovým větracím komínem.

Prohlídkový okruh začíná ve štole Hortenzie, prochází 200 metrů dlouhou slednou chodbou do těžební komory. V této komoře se nachází jedna z největších geologických zajímavostí Flascharova dolu, částečně vytěžená vrása. Těžbou břidlice bylo odhaleno čelo vrásy, stěny komory kopírují její ohyb, což umožňuje horninu pozorovat nejen v řezu, ale také ve směru ohybu vrásy, která se prolíná celou komorou.

300m

okruh

90min

dobrodružství