Zimní krása Flascharova dolu

publikováno: 27.2.2021

V zimním období patří Flascharův důl jediným uživatelům – zvířatům, která v něm hledají klid na přečkání chladných měsíců, klid na hibernaci. Typickými zimními obyvateli dolu jsou letouni – netopýři a vrápenci.

Již koncem podzimu, v říjnu a listopadu netopýři migrují ze svých letních kolonií k zimním úkrytům. V prvních dnech zkouší své vybrané zimoviště, testují jej, vyhodnocují, jestli na vybraném místě mají vhodné stanoviště pro zimní hibernaci. Říká se tomu vícedenní torpor (hibernace). Když se přesvědčí, že podmínky zimoviště jim vyhovují, ukládají se ve stavu hluboké strnulosti k přečkání zimy. V tomto stavu klesá tělesná teplota netopýrů až na hodnoty okolní teploty zimoviště. Netopýři i vrápenci jsou schopni probuzení během několika málo desítek minut. Proto nesmí být při hibernaci rušeni, probuzení uprostřed zimy by pro ně mohlo mít fatální následky. To je hlavní důvod, proč je v zimních měsících důl pro veřejnost uzavřen.

Každoročně jsou letouni sčítáni odbornou organizací pověřenou k tomuto Ministerstvem životního prostředí ČR. V lokalitě Nový Svět sčítá letouny spolek z Bohumína: Česká speleologická společnost základní organizace 7-01, ORCUS. V roce 2021 bylo v lokalitě Nový Svět (Flascharův důl a další průzkumná důlní díla na úbočí Veselského kopce) napočítáno 113 jedinců a zastoupeno bylo 8 druhů letounů: vrápenec malý, netopýr velký, vodní, ušatý, severní, brvitý, černý a vousatý.

Ve třetím lednovém týdnu v dole kouzlilo mrazivé počasí. Spodní štola zvaná Hortensie vtahuje ledový vzduch (vtažná štola) a horní štolou Johann je vzduch z dolu vyfukován (výdušná štola). Těsně za portálem štoly Hortensie se díky třídenním mrazům vytvořila krásná ledová výzdoba. Na změnu počasí reaguje důl téměř okamžitě, a proto hned při zvýšení venkovní teploty nad nulu ledová výzdoba roztává.

Všichni se těšíme na jaro, snad se epidemiologická situace zlepší a budeme se postupně vracet k normálnímu životu a samozřejmě také k prohlídkám dolu. Těšíme se na Vás!

Zpět

Flascharův důl dnes

Flascharovým dolem dnes nazýváme dvoupatrové důlní dílo v lokalitě Nový Svět u Oder. Horní patro dolu, v historických mapách nazýváno „štola Johann" je starší a velká část vytěžených komor je již zborcena.

Spodní patro dolu, zvané „štola Hortenzie" po manželce Karla Flaschara, je dochováno v téměř netknutém stavu. Patra dolu jsou propojena 18 metrovým větracím komínem.

Prohlídkový okruh začíná ve štole Hortenzie, prochází 200 metrů dlouhou slednou chodbou do těžební komory. V této komoře se nachází jedna z největších geologických zajímavostí Flascharova dolu, částečně vytěžená vrása. Těžbou břidlice bylo odhaleno čelo vrásy, stěny komory kopírují její ohyb, což umožňuje horninu pozorovat nejen v řezu, ale také ve směru ohybu vrásy, která se prolíná celou komorou.

300m

okruh

90min

dobrodružství