Ochrana dýchacích cest ve Flascharově dole

publikováno: 15.9.2020

Vážení návštěvníci Flascharova dolu, 

vzhledem k nepříznivému vývoji epidemiologické situace v České republice je ve Flascharově dole zavedena povinnost používat ochranu dýchacích cest - roušek, respirátorů, šátků atp. Tato povinnost se vztahuje jen na část prohlídky, která probíhá v podzemí. U výkladu historie a jiných zajímavostí Flascharova dolu, který probíhá ve venkovních prostorách je doporučeno jen dodržovat rozestupy.

Věříme, že toto opatření přijmete pozitivně. Chtěli bychom tak minimalizovat možnost šíření nákazy viru Covid v našem dole a adekvátně reagovat na doporučení stanovená Krajskou hygienickou stanicí. Krásný zážitek z návštěvy Flascharova dolu Vám to jistě nezhatí!

Zpět

Flascharův důl dnes

Flascharovým dolem dnes nazýváme dvoupatrové důlní dílo v lokalitě Nový Svět u Oder. Horní patro dolu, v historických mapách nazýváno „štola Johann" je starší a velká část vytěžených komor je již zborcena.

Spodní patro dolu, zvané „štola Hortenzie" po manželce Karla Flaschara, je dochováno v téměř netknutém stavu. Patra dolu jsou propojena 18 metrovým větracím komínem.

Prohlídkový okruh začíná ve štole Hortenzie, prochází 200 metrů dlouhou slednou chodbou do těžební komory. V této komoře se nachází jedna z největších geologických zajímavostí Flascharova dolu, částečně vytěžená vrása. Těžbou břidlice bylo odhaleno čelo vrásy, stěny komory kopírují její ohyb, což umožňuje horninu pozorovat nejen v řezu, ale také ve směru ohybu vrásy, která se prolíná celou komorou.

300m

okruh

90min

dobrodružství