Flascharův důl se otevírá veřejnosti

publikováno: 9.7.2020

První polovina července letošního roku byla pro Oderáky ve znamení vrácení života do Flascharova dolu. Přibližně 100 let uplynulo od doby, kdy v břidlicových dolech na veselském kopci utichly zvuky dolování, lámání a štípání břidlice. V červenci vstoupil důl do své další „životní etapy“, kterou je turistická činnost. Krásné podzemní prostory dochované po hornické činnosti v kombinaci s vystavenými exponáty a zajímavým výkladem průvodců lákají do Oder mnoho turistů.

Ve dnech 9. – 12. července probíhaly slavnostní dny, kdy se mohli první návštěvníci podívat do dolu. Každý den byl připraven kulturní program a pozváni významní hosté, kteří se zasloužili o celý projekt. Horní komoru Parlamentu České republiky zastupovala paní senátorka RNDr. Jitka Seitlová, Moravskoslezský kraj náměstci hejtmana Ing. Jaroslav Kania, Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo a Jan Krkoška. Na slavnostní otevření se dostavili také zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, kteří významnou měrou přispěli k finančnímu zajištění celého projektu. Bývá zvykem, že u významných událostí našeho města je také vždy přítomen zástupce partnerského města Kuznii Raciborske a nejinak tomu bylo také v tomto případě. Po delší odmlce způsobené koronavirovou krizí nás navštívil starosta Kuznie Raciborske, Pawel Macha.

Pokud bychom chtěli poděkovat všem, kteří se podíleli na projektu zpřístupnění Flascharova dolu pro veřejnost, tak bychom se dostali až na tříciferná čísla. Nelze jmenovat. Výslovné poděkování patří zejména vedení města Oder, zastupitelstvu města, které svou podporou umožnilo tento projekt realizovat, vedení a pracovníkům Moravskoslezského kraje, členům Historicko–vlastivědného spolku v Odrách, kolegům ze spolku Krajina břidlice, závodnímu dolu, Lesům České republiky, báňskému úřadu za metodickou pomoc, České geologické službě, fotografům, mnoha odborníkům kteří svými příspěvky napomohli k objasnění tajů oderského podzemí a samozřejmě donátorům, kteří přispěli finančními prostředky.

Slavnostní chvíle umocnil také duchovní prožitek. Oderský farář, Mgr. Petr Kuník, požehnal Flascharovu dolu a také sošce sv. Barbory, která byla umístěna za vchod do dolu, aby procházející návštěvníky v podzemí ochránila.

Jaké by to byly oslavy otevření břidlicového podzemí, bez naší Oderské břidlohry. Velké díky patří učitelům Základní umělecké školy v Odrách, kteří ve dnech slavnostního otevření na břidlohru hráli a navodili tak pohodovou břidlicovou atmosféru.

Ve dnech slavnostního otevření jsme s nasazením několika průvodců Flascharovým dolem provedli přibližně 700 návštěvníků. Prohlídky byly sice trochu zkrácené, ale věříme, že si všichni odnesli příjemný zážitek. Dnes je možné si prohlídku rezervovat na webových stránkách dolu www.flascharuvdul.cz. Velmi nás těší zájem turistů. Prohlídky vypsané každý týden od středy do neděle jsou stále naplněny do maximální možné kapacity. A také nás těší první dojmy návštěvníků, jsou vesměs velmi pozitivní. Návštěvníci si mohou u zázemí dolu také chvilku odpočinout a dát si něco dobrého. Drobné propagační předměty jsou samozřejmostí.

Co napsat závěrem, snad jen, že je našim velkým přáním, aby důl dělal radost nejen přijíždějícím turistům, ale všem, kteří žijí v Krajině břidlice. Aby zvýšený pohyb turistů v našem kraji měl pozitivní vliv na rozvoj soukromého sektoru – na restaurace, kavárny, ubytovací kapacity a také na návštěvnost ostatních turistických atraktivit.

 

 

Zpět

Flascharův důl dnes

Flascharovým dolem dnes nazýváme dvoupatrové důlní dílo v lokalitě Nový Svět u Oder. Horní patro dolu, v historických mapách nazýváno „štola Johann" je starší a velká část vytěžených komor je již zborcena.

Spodní patro dolu, zvané „štola Hortenzie" po manželce Karla Flaschara, je dochováno v téměř netknutém stavu. Patra dolu jsou propojena 18 metrovým větracím komínem.

Prohlídkový okruh začíná ve štole Hortenzie, prochází 200 metrů dlouhou slednou chodbou do těžební komory. V této komoře se nachází jedna z největších geologických zajímavostí Flascharova dolu, částečně vytěžená vrása. Těžbou břidlice bylo odhaleno čelo vrásy, stěny komory kopírují její ohyb, což umožňuje horninu pozorovat nejen v řezu, ale také ve směru ohybu vrásy, která se prolíná celou komorou.

300m

okruh

90min

dobrodružství